Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

Πως αγαπά ο Θεός τον άνθρωπο και πως ο άνθρωπος το Θεό

"ου γαρ ζητώ τα υμών αλλ' υμάς"
( Β΄Κορινθ. 12:14)


  Τα λόγια αυτά, που μόνον από διάπυρη αποστολική αγάπη θα μπορούσαν να ειπωθούν προς τον πλησίον, εκφράζουν την ουσία της σχέσης του χριστιανού προς το Θεό και του Θεού προς το χριστιανό. Η αγάπη του Θεού θα μπορούσε να λέει τα εξής: " Εσύ. χριστιανέ, νηστεύεις για χάρη Μου΄ για χάρη Μου μοιράζεις ελεημοσύνες΄για χάρη Μου αναπέμπεις εγκάρδιες προσευχές΄ για χάρη Μου κτίζεις εκκλησίες και επιτελείς τόσα καλά έργα. Όλα τούτα είναι καλά κι ευάρεστα σε Εμένα, αλλά Εσύ είσαι πιο πολύτιμος για Εμένα απ΄όλα τούτα. Στο τέλος, δεν ζητώ τίποτα απ' αυτά΄ζητώ εσένα, μόνον εσένα". 
  Η αγάπη του χριστιανού θα μπορούσε να λέει τα εξής: " Κύριε, Συ μου έδωσες την υγεία και αυτό είναι καλό. Συ δίνεις το φως΄ Συ επιτρέπεις να βρέξει ο ουρανός΄Συ ανανεώνεις τον αέρα με τις θύελλες και αυτό είναι καλό. Σύ δίνεις τον πλούτο, τη σοφία, τη μακροβιότητα, τους απογόνους και πολλά άλλα αγαθά, τα οποία Συ αθρόως παρέχεις στο τραπέζι αυτής της ζωής..... Όλα τούτα είναι καλά και καλά λίαν. Δέχομαι όλα τούτα μ ευγνωμοσύνη. Αλλά τελικά αυτά δεν είναι παρά το κράσπεδο του ιματίου σου. Τελικά, δεν ζητώ τίποτα απ΄αυτά, παρά Εσένα Κύριε-μονάχα Εσένα ζητώ".
  Αδελφοί μου, αυτό που είναι ορατό με τα φυσικά μάτια δεν είναι ο Θεός΄ αυτό που είναι ορατό με τα φυσικά μάτια δεν είναι ο άνθρωπος. Αυτό που βλέπουμε με τα φυσικά μάτια, σε όλη τη φύση, είναι μόνο κάτι από το Θεό΄αυτό που βλέπουμε με τα φυσικά μάτια στο σαρκίο μας, είναι μόνον κάτι από τον άνθρωπο. Αδελφοί, ο Θεός είναι Αγάπη, η οποία χαμηλώνει τον ουρανό στη γη. Αδελφοί, ο άνθρωπος είναι η αγάπη που υψώνει τη γη στον ουρανό.
  Φιλάνθρωπε Κύριε, Δημιουργέ και Παντοκράτωρ, έλα και σκήνωσε μέσα μας έτι και έτι με το Ζωοποιό Σου Πνεύμα, για να έχουμε ζωή΄ για να είμαστε στην αθάνατη Βασιλεία.
  Ω, Κύριε, εραστή της ανθρωπότητας! Ότι Σοί πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τους αιώνας. Αμήν.

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Ο πρόλογος της Αχρίδος, Ιανουάριος, σελ. 102-103

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου